OZNAM!

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 29. 06. 2018
sa mení názov školy
z Technická akadémia, J. Švermu 1, Zvolen
na
Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, Zvolen,
s účinnosťou od 01. 09. 2018

Z tohto dôvodu dochádza k preklápaniu obsahu stránky z domény www.tazvolen.sk na www.sostzv.sk!
Na stránke a jej obsahu sa priebežne pracuje!

Prejdite na stránku www.sostzv.sk