PONUKA VOĽNÝCH MIEST V 2. KOLE PRIJÍMACIEHO KONANIA

V 2. kole prijímacieho konania pre šk. rok 2018/2019 ponúkame ešte voľné miesta v týchto odboroch štúdia:
ŠTUDIJNÉ ODBORY:
2381 M strojárstvo
2697 K mechanik elektrotechnik
UČEBNÉ ODBORY:
2487 H 01 autoopravár - mechanik
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
2498 F technické služby v autoservise

PONUKA NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA
3757 L dopravná prevádzka
2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

 

nadstavba info. | odbory štúdia info. | stránka školy