27. 05. 2018

Naši študenti znovu vycestujú do zahraničia.

SAAIC- Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelanie a odbornú prípravu Technickej akadémií Zvolen schválila žiadosť zameranú na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy a poskytla príležitosť pre študentov a zamestnancov OVP našej školy absolvovať odbornú stáž v Španielsku.

Názov projektu: Rozvíjaj a zdielaj svoje zručnosti a skúsenosti pre európske profesie v zahraničí.

Celkovo to pomôže zlepšiť zručnosti našich absolventov a prispeje ku konkurencieschopnosti ekonomiky.

1. turnus pre žiakov 4. ročníkov odboru strojárstvo a mechanik elektrotechnik sa uskutoční 26. 10. 2018 - 15. 11. 2018.
Termín podania žiadostí, životopisu a motivačného listu v slovenskom a anglickom jazyku: 1. 6. 2018 poslať na e-mail p. riaditeľovi chamula@tazvolen.sk

2. turnus pre žiakov 2.-3. ročníkov odborov strojárstvo, mechanik alektrotechnik, škola podnikania, autoopravár sa uskutoční 18. 3. 2019 - 7. 4. 2019.
Termín podania žiadosti, životopisu a motivačného listu v slovenskom a anglickom jazyku: 1. 11. 2018.

Zapojiť sa môžu všetci žiaci, ktorí sa chcú zúčastniť stáže.
Dátum výberového konania bude určený po uzavretí prihlášok.

Zdielaj na Facebooku