|  Projekt Erasmus+  | Charakteristiky projektov

Názov projektu: "Rozvíjaj a zdieľaj svoje zručnosti a skúsenosti
pre európske profesie v zahraničí".
Číslo zmluvy: 2018-1-SK01-KA102-045860
Začiatok projektu: 30. 06. 2018
Koniec projektu: 29. 06. 2019
1.aktivita Job Shadowing – 5 učiteľov
Sevilla 22.09.2018 – 29.09.2018
2.aktivita Job Placement – 14 žiakov + 2 sprevádzajúce osoby
Malaga 27.10.2018 – 16.11.2018
3.aktivita Job Placement – 14 žiakov + 2 sprevádzajúce osoby
Malaga 18.03.2019 – 07.04.2019


V rámci projektu Rozvoj a získavanie odbornosti žiakov a učiteľov Technickej akadémie Zvolen za hranicami Slovenskej republiky najskôr vykoná dvojtýždennú odbornú stáž 8 učiteľov odborných predmetov v Portugalsku – Montijo v mesiaci október 2017 a následne 14 žiakov odboru strojárstvo, autoopravár a mechanik elektrotechnik trojtýždennú odbornú stáž vo firmách v mesiaci marec 2018.