|  Projekt Erasmus+ | Názvy projektov

                                               

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu


poskytuje grant pre inštitúciu

Technická akadémia, J.Švermu 1, 960 01 Zvolen

na projekt

"Rozvíjaj a zdieľaj svoje zručnosti a skúsenosti
pre európske profesie v zahraničí".

Číslo zmluvy: 2018-1-SK01-KA102-045860
Začiatok projektu: 30. 06. 2018
Koniec projektu: 29. 06. 2019
Maximálna výška grantu: 85 090,- EUR


Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu


poskytuje grant pre inštitúciu

Technická akadémia, J.Švermu 1, 960 01 Zvolen

na projekt

"Rozvoj a získavanie odbornosti žiakov a učiteľov Technickej
akadémie Zvolen za hranicami Slovenskej republiky".

Číslo zmluvy: 2017-1-SK01-KA102-035087
Začiatok projektu: 01. 06. 2017
Koniec projektu: 31. 05. 2018

Maximálna výška grantu: 48 154,- EUR