|  Projekt Erasmus+ | Názov projektu

                                               

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu


poskytuje grant pre inštitúciu

Technická akadémia, J.Švermu 1, 960 01 Zvolen

na projekt

Rozvoj a získavanie odbornosti žiakov a učiteľov Technickej
akadémie Zvolen za hranicami Slovenskej republiky

 

 

Číslo zmluvy: 2017-1-SK01-KA102-035087
Začiatok projektu: 01.06.2017
Koniec projektu: 31.05.2018
Maximálna výška grantu: 48 154,- EUR