|  Projekt Erasmus+  | Prezentácie zo stáží

  - prezentácia z odbornej stáže žiakov v Portugalsku
  - prezentácia z odbornej stáže pedag. zamestnancov v Portugalsku