|  Projekt Erasmus+  | Zoznam učiteľov, ktorí sa zúčastnia odbornej stáže

Odbornej stáže v rámci projektu Erasmus+ sa zúčastnia učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy:

Mgr. Zuzana Dřevojánková
Bc. Vladimír Fáber
Ing. Ľuboš Halaj
Bc. Pavel Kohút
Ing. Anna Kušnieriková
Ing. Ján Marko
Ing. Ľudmila Mrážiková
Ing. Igor Škultéty