|  Projekt Erasmus+  | Zoznam učiteľov

Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA102-045860
Miesto realizácie: Malaga, Španielsko
Termín: 26. 10. 2018 – 15. 11. 2018
Sprevádzajúce osoby:
Mgr. Oľga Fedotova
Ing. Ľudmila Mrážiková

¤ ¤ ¤

Job Shadowing - Výber učiteľov na stáž do Seville, Španielsko - 23. 09. 2018 - 29. 09. 2018:
Mgr. Zuzana Dřevojánková - sprievod
Ing. Jozef Pintér
Mgr. Valentína Kaljužna

Bc. Pavel Kohút
Ing. Anna Kušnieriková
Náhradník:
Ing. Igor Škultéty


Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA102-035087
Miesto realizácie: Montijo, Portugalsko
Termín: 12.03.2018 – 30.03.2018
Sprevádzajúce osoby:
Mgr. Dřevojánková Zuzana
PhDr. Gehrerová Andrea

¤ ¤ ¤

Odbornej stáže v rámci projektu Erasmus+ sa zúčastnili učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy:
Mgr. Zuzana Dřevojánková
Bc. Vladimír Fáber
Ing. Ľuboš Halaj
Bc. Pavel Kohút
Ing. Anna Kušnieriková
Ing. Ján Marko
Ing. Ľudmila Mrážiková
Ing. Igor Škultéty