|  Ostatní zamestnanci školy

Úsek riaditeľa:
Mgr. Gabriela Strelcová |
odborná referentka | strelcova@tazvolen.sk
Bc. Dušan Hámorský |
informatik | hamorsky@tazvolen.sk

Úsek ekonomicko - technických činností:
Ing., Mgr. Peter Gábor |
vedúci úseku ekonomicko - technických činností | gabor@tazvolen.sk | 0908712879

Referát ekonomiky a P a M:

Silvia Krnáčová|
finančná účtovníčka | krnacova@tazvolen.sk
Katarína Konôpková |
hospodárka | konopkova@tazvolen.sk
Jana Lietavová |
personalistka, mzdová účtovníčka | lietavova@tazvolen.sk

Referát podporných technických činností a marketingu:

Mária Golianová |
informátorka
Beata Lakotová Jurčišinová |
informátorka
Ján Lakota |
údržbár, kurič
Matúš Korbáš |
údržbár, kurič | korbas@tazvolen.sk
Helena Adamíková |
upratovačka
Kristína Halajová |
upratovačka
Milena Jarábeková |
upratovačka
Lenka Martinková |
upratovačka
Žilíková Oľga|
upratovačka
Martinková Iveta|
upratovačka