Dôležité informácie
Rozhodnutie o konaní prijímacieho konania na nadstavbové štúdium v šk. roku 2018/2019 v ďalšom termíne.
27. 06. 2018
Riaditeľ školy zverejňuje
kritériá prijímacieho konania v ďalšom termíne pre nadstavbové štúdium 2018/2019.
- kritériá

Voľné pracovné miesto - učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov.
05. 06. 2018
Prijmeme učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a dejepis do pracovného pomeru od 01.09.2018 na plný pracovný úväzok
.
- viac info.

Nový webmail.
Kolegyne, kolegovia. Odporúčam používať nový webmail na adrese posta.websupport.sk. Prihlasovacie údaje ostávajú nezmenené! Onedlho bude link zmenený aj v rýchlom menu v hlavičke stránky!