|  Rada rodičov v školskom roku 2017/2018

 

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

1

Milan Kyseľ predseda

2

Monika Zimermanová správna rada fondu

3

Radoslava Strhárska správna rada fondu

4

Tamara Ľalíková revízna komisia

5

PhDr. Martina Bečková revízna komisia

6

Ľubomíra Grausová  

7

Marcela Hronská  

8

Marek Mičuda  

9

Janka Bibová  

10

Vladimíra Siksová