|  Vyučujúci na odbornom výcviku

Vyučujúci pre strojárske profesie:
Bc. ¼. Jančat | jancat@tazvolen.sk
Bc. V. Fáber | faber@tazvolen.sk

Bc. R. Karnas | karnas@tazvolen.sk

Bc. P. Kohút | kohut@tazvolen.sk

Bc. J. Matyᚠ| matyas@tazvolen.sk

Bc. M. Snopko | snpko@tazvolen.sk


Vyučujúci pre elektrikárske profesie:

Mgr. M. Chamula | chamula@tazvolen.sk

Mgr. E. Virva | virva@tazvolen.sk