|  Žiacka školská rada v školskom roku 2017/2018

Žiacku školskú radu pri Technickej akadémii tvoria:
Predseda: Dominika Špániková, II.B
Podpredseda: Peter Vyletel, IV.B

členovia:
- Erik Mihálik, I.A
- Jakub Bartoš, I.B
- Marek Petržel, II.A
- Patrik Halaj, III.A
- Peter Balogh, III.B
- Ján Zimerman, IV.A
- Daniel Petro, I.N